Ισολογισμος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας.

ΒΑΛΙΑΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 34 – 117 45 ΑΘΗΝΑ
Α. Φ. Μ: 999609344  - Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 5824501000
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (VALIANT_AE.pdf)ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013[Αναρτήθηκε στις 9/6/2014]448 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (valiant_isologismos_2015.pdf)ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015[Αναρτήθηκε στις 9/6/2016]408 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (VALLIANT ISOL.2014.pdf)ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014[Αναρτήθηκε στις 9/6/2015]448 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (valiant_isol_2016.pdf)ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016[Αναρτήθηκε στις 8/6/2017]295 Kb
Βρίσκεστε εδώ: Home Ισολογισμος